Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan ve Yrd. Doç. Dr. Gülşen Yılmaz' ın Çözümlü Problemlerle Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi kitabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kitabın içeriği:


BİRİNCİ KISIM
1.  BÖLÜM. BÖLÜNEBİLME
2.  BÖLÜM. ASAL SAYILAR
3.  BÖLÜM. KONGRÜANSLAR
4.  BÖLÜM. LİNEER KONGRÜANSLAR
5.  BÖLÜM. PRİMİTİF (İLKEL) KÖKLER VE İNDEKSLER
6.  BÖLÜM. KUADRATİK (İKİNCİ DERECEDEN) REZİDÜLER
7. BÖLÜM. YÜKSEK DERECEDEN KONGRÜANSLAR
8.  BÖLÜM. SAYILAR TEORİSİNDE BAZI ÖNEMLİ FONKSİYONLAR
İKİNCİ KISIM
1.  BÖLÜM. DENKLİK BAĞINTILARI VE DENKLİK SINIFLARI
2.  BÖLÜM. GRUPLAR
3.  BÖLÜM. ALT GRUPLAR
4.  BÖLÜM. PERMÜTASYON GRUPLARI
5.  BÖLÜM. GRUP İZOMORFİZMALARI
6.  BÖLÜM. DEVİRLİGRUPLAR
7.  BÖLÜM. KARTEZYEN ÇARPIM GRUPLARI
8.  BÖLÜM. KALAN SINIFLARI, NORMAL ALT GRUPLAR VE BÖLÜM GRUPLARI
9.  BÖLÜM. GRUP HOMOMORFİZMALARI
10.  BÖLÜM. HALKA VE CİSİMLER
11.  BÖLÜM. TAMLIK BÖLGELERİ
12.  BÖLÜM. BÖLÜM HALKALARI VE İDEALLER
13.  BÖLÜM. POLİNOMLAR VE POLİNOM HALKALARI
14.  BÖLÜM. CİSİM GENİŞLEMELERİ
15.  BÖLÜM. VEKTÖR UZAYLARI
16.  BÖLÜM. CEBİR

Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi

0 yorum:

Yorum Gönder